Προνόμια

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ GREPS

 

Οι Επαγγελματίες της Σωματικής Άσκησης, με την εγγραφή τους στο GREPS

απολαμβάνουν τα ακόλουθα προνόμια και οφέλη:

 
– Έχουν προτίμηση εργοδότησης από τους ιδιοκτήτες γυμναστηρίων
μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστηρίων

– Λαμβάνουν άμεσα Πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Μητρώο Ereps

 

– Λαμβάνουν άμεσα Πιστοποίηση από το Ελληνικό Μητρώο GREPS

 

– Εφοδιάζονται με ειδικό T-Shirt επίσημου μέλους Ereps και GREPS

 

– Καταχωρούνται στον διαδικτυακό τόπο του Ereps www.ereps.eu

 

– Καταχωρούνται στον διαδικτυακό τόπο του GREPS www . greps . gr

– Μπορούν να παρουσιάσουν το profile τους σε ειδική σελίδα του
διαδικτυακού τόπου του GREPS

– Εφοδιάζονται με πλαστικοποιημένη ταυτότητα μέλους GREPS

 

– Γίνονται αποδέκτες του ηλεκτρονικού περιοδικού FITNESS
INSTRUCTORS

– Μπορούν να παρακολουθούν ΔΩΡΕΑΝ 4 σεμινάρια το χρόνο τα οποία

οργανώνονται μόνο για τα μέλη του GREPS

 

– Μπορούν να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ το Ετήσιο Συνέδριο του

GREPS, στο οποίο συμμετέχουν μόνο μέλη του GREPS

 

– Με την ταυτότητα έχουν μεγάλες εκπτώσεις από το GREPS

DISCAUNT CLUB, σε περισσότερες από 100 συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις
 
– Έχουν συνεχή ενημέρωση για σεμινάρια και Συνέδρια τα οποία

πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 

– Έχουν σημαντικές εκπτώσεις για παρακολούθηση σεμιναρίων και
Συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία διοργανώνουν
συνεργαζόμενοι οργανισμοί με το GREPS και το Ereps
Scroll to Top