Εγγραφή

Μέγιστο μέγεθός αρχείου 5 Mb Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων pdf,jpg,jpeg,png,doc,docx

Εγγραφή

File name:

File size:

Μέγιστο μέγεθός αρχείου 5 Mb Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων pdf,jpg,jpeg,png,doc,docx

Εγγραφή

File name:

File size:

Μέγιστο μέγεθός αρχείου 5 Mb Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων pdf,jpg,jpeg,png

Εγγραφή

Με την συμπλήρωση αυτής της αίτησης, αποδέχομαι και δηλώνω ρητά ότι συναινώ για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων, όπως αυτή εξηγείται παρακάτω. Το Ελληνικό Μητρώο GREPS διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων με τα απαραίτητα στοιχεία για την επικοινωνία μας: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail, για λόγους καταχώρησης στα μητρώα, την αποστολή των βεβαιώσεων και σχετική επικοινωνία. Επίσης, θα καταχωρείται στο διαδικτυακό τόπο του Μητρώου, το κινητό σας τηλέφωνο, για επικοινωνία από ιδιοκτήτες γυμναστηρίων για αναζήτηση συνεργατών. Το GREPS διατηρεί και ανανεώνει τα αρχεία, εκτός εάν ζητηθεί εγγράφως η διαγραφή τους. Σας διαβεβαιώνουμε ρητώς και με γνώση των συνεπειών του νόμου ότι, χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR), δεν τα δημοσιοποιούμε και δεν τα κοινοποιούμε σε τρίτους. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού υλικού, όπως πχ γραπτών μηνυμάτων SMS, ταχυδρομικής αλληλογραφίας και e-mail

Scroll to Top