Για εμάς

Το Ευρωπαϊκό Μητρώο Επαγγελματιών Άσκησης (EREPS), το οποίο ξεκίνησε το 2007, είναι ένα ανεξάρτητο μητρώο εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών που εργάζονται στον ευρωπαϊκό τομέα υγείας, σωματικής κατάστασης και σωματικής άσκησης.
Υπάρχει σήμερα μία εργασιακή σχέση μεταξύ διαφόρων εθνικών μητρώων και του EREPS για την προώθηση, τη ρύθμιση και τον έλεγχο των προτύπων που εφαρμόζονται για την άσκηση επαγγελματιών και παροχών κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Ψάχνουμε να διευρύνουμε τους ορίζοντες μας και να συνεργαζόμαστε με τους Εθνικούς Καταλόγους Υγείας όπου είναι δυνατόν.

Για εμάς
Scroll to Top